Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch WB

Thứ Tư, 02/12/2015, 10:26:05