Đêm văn nghệ Trường Sa

Thứ Ba, 12/03/2013, 17:00:00