Các nước phát triển cần đi đầu trong thực hiện cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ Tư, 02/12/2015, 10:24:34