Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Thứ Tư, 02/12/2015, 10:25:46