Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng

Thành ủy Ðà Nẵng chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy

Thứ Tư, 08/04/2015, 15:00:53
 Font Size:     |        Print

Thành ủy Ðà Nẵng chọn 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội điểm, trong đó, có tám đơn vị đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Các đơn vị đại hội điểm đã bám sát tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, đến công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chú trọng công tác nhân sự, nâng cao chất lượng cấp ủy khóa mới, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Ðà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

Thành ủy Ðà Nẵng phấn đấu đại hội đảng bộ cấp cơ sở xong trước ngày 15-6. Ðồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ðại hội điểm Ðảng bộ quận Liên Chiểu và Ðảng bộ các Khu công nghiệp Ðà Nẵng. Trong đó, Ðại hội Ðảng bộ các Khu công nghiệp Ðà Nẵng trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Chỉ đạo của Thành ủy là phải đáp ứng tinh thần đổi mới, dân chủ, thiết thực, hiệu quả; dân chủ gắn liền với kỷ cương; bảo đảm đúng nguyên tắc, đoàn kết và thống nhất trong Ðảng. Công tác nhân sự được chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy, bảo đảm về độ tuổi, cơ cấu; chú ý cán bộ trẻ, có trình độ cao, cán bộ nữ,...

* Bắc Giang hoàn thành đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở: Tất cả 19 tổ chức cơ sở đảng được chọn làm điểm trong Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đại hội. Trong số này, có 12 đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm, kết hợp thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Do làm tốt công tác chuẩn bị, cho nên các đại hội diễn ra thành công, tạo cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

Theo đó, cấp ủy cơ sở phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Quy chế bầu cử trong Ðảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, sâu sát công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở trước khi đại hội. Các cấp ủy cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan; thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ðoàn chủ tịch phải là những đảng viên có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, Ðiều lệ Ðảng. Việc xây dựng văn kiện cần ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng.

* Hưng Yên thí điểm bầu trực tiếp đạt tỷ lệ trúng cử cao: Ðảng bộ tỉnh Hưng Yên có 22 trong tổng số 298 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, có tám chi, đảng bộ cơ sở đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Các chi, đảng bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng. Cấp ủy khóa mới được bầu bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt; các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy đều đạt tỷ lệ số phiếu cao, từ 95% đến 100% số phiếu. Dự kiến đến cuối tháng 4, tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành đại hội điển, đại hội thí điểm ở 29 tổ chức cơ sở đảng.

PV

Chia sẻ