Quảng Ngãi chặt, bán trái phép hơn 600 cây thông cổ thụ

Thứ Tư, 08/04/2015, 15:05:59
 Font Size:     |        Print

Trước việc UBND huyện Ba Tơ cho phép Công ty TNHH Hoàng Lâm Phú khai thác gần 600 cây thông cổ thụ tại hai xã Ba Tô và Ba Cung, với giá bán gần 65 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo huyện Ba Tơ yêu cầu Công ty Hoàng Lâm Phú dừng ngay việc khai thác rừng thông và chờ giải quyết. Ðồng thời giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra theo thẩm quyền và báo báo cụ thể UBND tỉnh việc khai thác thông trái phép.

PV

Chia sẻ