Hỗ trợ cải tạo 800 ha đất trồng lúa

Thứ Tư, 10/04/2019, 04:10:03
 Font Size:     |        Print

Năm 2019, tỉnh Bắc Cạn đầu tư hơn bốn tỷ đồng cho tám địa phương, gồm: TP Bắc Cạn, Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm, Chợ Mới, Bạch Thông để hỗ trợ 5 nghìn hộ dân cải tạo 800 ha đất chuyên trồng lúa nước bị cằn cỗi, suy giảm lượng màu.

Ngoài ra, các hộ còn được tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ toàn bộ men ủ phân vi sinh hữu cơ, 50% phân bón cải tạo đất và thuốc bảo vệ thực vật để đầu tư thâm canh sản xuất lúa; định kỳ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân và xử lý sâu bệnh; theo dõi chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Giai đoạn từ năm 2015 - 2018, Bắc Cạn đầu tư gần 22 tỷ đồng hỗ trợ 14 nghìn hộ cải tạo hơn 2.800 ha đất lúa. Sau cải tạo, năng suất tăng từ 48 tạ/ha lên 53 tạ/ha.

TUẤN SƠN

Chia sẻ