Yêu cầu các bộ, ngành xử lý ngay các vướng mắc trong tháng 5

Thứ Năm, 23/05/2019, 03:28:31

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đôn đốc các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Giáo dục và Ðào tạo,... khẩn trương hoàn thiện, trình các Ðề án đang nợ quá hạn. Các bộ phải báo cáo Thủ tướng việc xử lý các vướng mắc, bất cập trong tháng 5, bảo đảm việc cải cách hành chính thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương đề xuất xử lý những bất cập tại Nghị định số 105/2017/NÐ-CP, trong đó có vướng mắc về việc quy định các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện xếp hạng vẫn phải xin giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ; Nghị định số 77/2016/NÐ-CP có bất cập về việc quy định doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm (dạng bao gói sẵn) phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và giấy xác nhận đủ sức khỏe,...

PV