Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang

Thứ Tư, 12/06/2019, 02:17:48

Chiều 11-6, Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng viên Trần Ðặng Ðức, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy An Giang: Từ năm 2013 đến năm 2017, với vai trò là Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đồng chí Trần Ðặng Ðức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, chủ quan, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra những vi phạm khuyết điểm như trực tiếp bổ nhiệm, biệt phái, hợp đồng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức viên chức, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc quy trình, thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ðảng và pháp luật Nhà nước. Trong giai đoạn này, với vai trò là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Ðặng Ðức không tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy định thời gian hoạt động khai thác cát đối với giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

UBKT Tỉnh ủy An Giang cũng nêu rõ, các sai phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí Trần Ðặng Ðức có trách nhiệm của Ðảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và một số cán bộ tham mưu. Từ đó, UBKT Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

TTXVN