Quy định điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Thứ Tư, 01/05/2019, 03:25:44

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký Quyết định số 18/2019/QÐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chí tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm, được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong trường hợp không có QCVN liên quan, phải phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc của một trong các nước G7 hoặc Hàn Quốc. Ðối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phải có tiêu chuẩn phù hợp với QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường; công suất hoặc hiệu suất còn lại đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế; công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao và Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, đang được sử dụng tại ít nhất ba cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)...

PV