Phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
Phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Ngày 24-2, tại Quyết định số 294/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế,...

Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy
Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Về dự án luật có tác động rộng lớn trong xã hội
Về dự án luật có tác động rộng lớn trong xã hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 20-6-2012 đã có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2014.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ khi không có giấy phép hoặc hoạt động trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng; với tổ chức là từ 80 đến 100 triệu đồng.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm
Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người.

Sớm hoàn thành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh
Sớm hoàn thành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh

NDĐT - Ngày 6-2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 11 bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực pháp luật từ ngày 1-7-2020.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2020/NÐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc) giai đoạn 2019 - 2020.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Ðiều 17 của Nghị định 47/2014/NÐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NÐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NÐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.