Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2019/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quy định mới về hội đồng định giá tài sản
Quy định mới về hội đồng định giá tài sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2019/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NÐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai
Quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg ngày 19-1-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Vi phạm nồng độ cồn, phạt tới 40 triệu đồng, tước bằng lái hai năm
Vi phạm nồng độ cồn, phạt tới 40 triệu đồng, tước bằng lái hai năm

NDĐT - Ngày 30-12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ.

Nghị định quy định về khung giá đất
Nghị định quy định về khung giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất ngày 19-12-2019. Theo đó, khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không
Quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QÐ-TTg về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, hai Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.