Quy định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất
Quy định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ). Theo đó, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục ghi nợ tiền SDĐ của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:

Bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra
Bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

TTXVN - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 17-10-2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng).

Hiệu quả bước đầu trong cải cách tư pháp ở Tiền Giang
Hiệu quả bước đầu trong cải cách tư pháp ở Tiền Giang

Thực hiện cải cách tư pháp (CCTP) theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, các cơ quan tư pháp tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này. Nhưng để hoạt động có chiều sâu, cần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc.

Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin
Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 31/2019/QÐ-TTg ngày 9-10-2019 quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Quy định về tổ hợp tác
Quy định về tổ hợp tác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2019/NÐ-CP về tổ hợp tác (THT). Theo đó, việc thành lập THT do các cá nhân, pháp nhân có nhu cầu đứng ra vận động thành lập và tổ chức hoạt động có quy trình như sau:

Điện Biên tạm dừng chuyển giao, bán đấu giá tang vật là gỗ nghiến
Điện Biên tạm dừng chuyển giao, bán đấu giá tang vật là gỗ nghiến

NDĐT- Để hạn chế tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ nghiến trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Văn bản số 2949/UBND-KTN, ngày 8-10-2019 về việc tạm dừng chuyển giao, bán đấu giá tang vật là gỗ nghiến đến hết ngày 31-12-2019.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Tăng cường xử lý  vi phạm pháp luật về đê điều

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 7-10-2019 về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.