Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư
Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1291/QÐ-TTg phê duyệt Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

Vi phạm quy định về cạnh tranh có thể bị phạt tới hai tỷ đồng
Vi phạm quy định về cạnh tranh có thể bị phạt tới hai tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NÐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Cạnh tranh không lành mạnh có thể bị phạt tiền đến hai tỷ đồng
Cạnh tranh không lành mạnh có thể bị phạt tiền đến hai tỷ đồng

NDĐT- Theo Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh của Chính phủ vừa được ban hành, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh lên tới hai tỷ đồng.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước
Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1200/QÐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30-8-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NÐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS).