Những hình ảnh Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: Một thời và hôm nay

Thứ Hai, 27/04/2015, 07:54:11
 Font Size:     |        Print
 

Cảng Sài Gòn hôm nay (Ảnh: Kim Phương).

NDĐT- Sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi thay. Dưới đây là một số hình ảnh của Sài Gòn một thời và TP Hồ Chí Minh ngày nay.

Toà Đô chánh (xưa)

Và Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (nay).

Ngân hàng quốc gia Việt Nam (xưa).

Và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (nay).

Hội trường Diên Hồng (xưa)

Và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (nay).

Chợ Bến Thành (xưa)

Và Chợ Bến Thành (nay).

Bùng binh chợ Bến Thành (xưa)

Và nay.

Bên cạnh chợ Bến Thành (xưa)

Và nay.

Cảng Sài Gòn 1965.

Cảng Sài Gòn nay.

Đường lên sân bay Tân Sơn Nhất (xưa).

Sân bay Tân Sơn Nhất (nay).

Một góc đường Tự Do (xưa)

Và đường Đồng Khởi (nay).

Kênh Nhiêu Lộc xưa...

Và kênh Nhiêu Lộc ngày nay.

PHƯƠNG - VÂN - NGÂN và tư liệu từ internet