Lắp ráp thiết bị điện tử ở Công ty TNHH Stronics Việt Nam (Khu công nghiệp Ðình Trám, Bắc Giang) có 100% vốn của Hàn Quốc

Thứ Tư, 22/08/2018, 01:19:24

Ðến hết tháng 7-2018, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút 358 dự án FDI, trong đó năm 2018 có 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 4 tỷ 183 triệu USD, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh đứng thứ sáu cả nước về thu hút dự án FDI đăng ký mới và thứ 13 của cả nước về vốn đầu tư FDI.

Lắp ráp thiết bị điện tử ở Công ty TNHH Stronics Việt Nam (Khu công nghiệp Ðình Trám, Bắc Giang) có 100% vốn của Hàn Quốc

Ảnh: TRẦN HẢI