Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu

Thứ Hai, 08/07/2019, 16:03:40

NDĐT - Hát Xoan, loại hình dân ca nghi lễ, ra đời trên vùng đất Tổ từ thời mở nước của các vua Hùng. Năm 2011, Hát Xoan được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại". Sau nhiều năm phục hồi, bảo tồn và phát triển, Hát Xoan đã hồi sinh kỳ diệu. Năm 2017, UNESCO đã vinh danh Hát Xoan là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu

Trao truyền. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Khúc hát cửa "đền". (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Lối về làng Xoan. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Sân đình ngày hội. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Hát Xoan với cộng đồng. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Những "mầm Xoan" đất Tổ. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

ẢNH THAM GIA CUỘC THI ẢNH "VẺ ĐẸP VIỆT NAM"