Chia sẻ trách nhiệm

Thứ Sáu, 20/12/2019, 03:07:34

Diễn đàn người tị nạn toàn cầu vừa kết thúc tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của khoảng 3.000 đại diện, gồm các lãnh đạo, quan chức chính phủ, tổ chức tài chính quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, người tị nạn…

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, tại diễn đàn, các đại diện đã đưa ra hơn 770 cam kết hỗ trợ tài chính. Các đại diện tham dự cũng cam kết giúp người tị nạn có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận việc làm, giáo dục, cơ sở hạ tầng, đồng thời hỗ trợ tích cực hơn các cộng đồng và quốc gia tiếp nhận người tị nạn. Nhân dịp này, UNHCR nhận được một số cam kết tài chính, trong đó có hơn 4,7 tỷ USD của Nhóm Ngân hàng Thế giới và một tỷ USD của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ. Nhiều chính phủ và thực thể khác cũng cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD cho người tị nạn.

Tính đến cuối năm 2018, trên thế giới có hơn 70 triệu người phải chạy nạn do chiến tranh, bạo lực và ngược đãi. Trong đó, 80% số người tị nạn đang sống tại các nước nghèo và các nước đang phát triển, trong khi những nước này phải tự chịu gánh nặng về kinh tế và xã hội.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao kết quả của Diễn đàn người tị nạn toàn cầu. Diễn đàn đã chứng kiến “sự thay đổi mang tính quyết định” về cách tiếp cận, cũng như việc chia sẻ trách nhiệm, thể hiện tầm nhìn dài hạn hơn trong vấn đề trợ giúp người tị nạn.

ĐỨC THÀNH