Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN tại Thái-lan

Thứ Năm, 17/01/2019, 16:50:01

NDĐT - Từ ngày 16 đến 17-1, các quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) đã nhóm họp tại tỉnh Chiang Mai, Thái-lan, nhằm rà soát việc chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức trong hai ngày 17 và 18-1, tại Chiang Mai, đồng thời trao đổi về các vấn đề liên quan xây dựng Cộng đồng ASEAN và quan hệ đối ngoại của ASEAN trong năm 2019.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN tại Thái-lan

Kể từ ngày 1-1-2019, Thái-lan chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2019 và theo thông lệ, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần này mang ý nghĩa khởi động cho Năm Chủ tịch của Thái-lan.

Dưới chủ đề “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”, Thái-lan đã đề xuất nhiều ưu tiên, sáng kiến nhằm thúc đẩy một ASEAN bền vững về mọi mặt, cả về hòa bình, ổn định, an ninh cũng như kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Trên cơ sở những đề xuất, sáng kiến này, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thảo luận các trọng tâm, ưu tiên hợp tác của ASEAN năm 2019. Các Bộ trưởng cũng dự kiến trao đổi những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Trao đổi về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các quan chức cấp cao đã rà soát kế hoạch hoạt động với các đối tác trong năm 2019, trong đó có việc tổ chức hội nghị các cấp như Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuối năm 2019 tại Hàn Quốc. Hội nghị nhất trí cần giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, bảo đảm quy trình và thủ tục của ASEAN trong quan hệ với các đối tác. Hội nghị cũng tiếp tục trao đổi việc xây dựng cách thức ứng xử chung đối với các chiến lược, sáng kiến hợp tác khu vực được đưa ra thời gian qua.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan