Phát triển nguồn nhân lực

Thứ Bảy, 11/08/2018, 02:21:08

Thủ tướng Thái-lan P.Chan-ô-cha mới đây đã chỉ đạo chính phủ nhanh chóng thành lập Bộ Giáo dục đại học, nghiên cứu và phát triển càng sớm càng tốt.

Bộ này được thành lập để điều phối việc phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu kỹ năng lao động phục vụ Chiến lược Thái-lan 4.0, cũng như phát triển 10 ngành công nghiệp mục tiêu vốn được xem là động lực mới của nền kinh tế Thái-lan và để phục vụ Chiến lược quốc gia 20 năm. Theo kế hoạch, ngân sách hoạt động trong năm 2019 mà bộ này sẽ được cấp là 97 tỷ bạt (2,92 tỷ USD).

Nhiệm vụ của bộ mới là, hỗ trợ hiệu quả các cơ sở giáo dục bậc cao để cải thiện năng lực học thuật và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp mới, qua đó góp phần quan trọng giải quyết khoảng cách chênh lệch về thu nhập trong các bộ phận lao động của nền kinh tế Thái-lan.

Ngân sách dành cho hoạt động R&D của Chính phủ Thái-lan trong năm 2017 là 102,5 tỷ bạt (hơn 3 tỷ USD), bằng 0,75% GDP, tăng mạnh so với mức 0,62% GDP của năm 2015. Trong 20 năm trước, chi ngân sách cho hoạt động R&D của Thái-lan chưa bao giờ vượt ngưỡng 0,25% GDP và mức đầu tư chỉ bắt đầu tăng trong 5 năm qua.

Theo Chiến lược quốc gia 20 năm mới được thông qua của Thái-lan, ngân sách chi cho R&D sẽ được nâng lên 2% GDP vào năm 2036, trong đó khu vực tư nhân được kêu gọi đóng góp tới 80% đầu tư cho lĩnh vực này.

ĐỨC ANH