Điểm thời sự

Mục tiêu xây dựng “một nước An-giê-ri mới”

Thứ Năm, 27/02/2020, 02:22:00

Chính phủ An-giê-ri đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các địa phương trên cả nước, với chủ đề “Vì một nước An-giê-ri mới”. Đây là nỗ lực của Chính phủ mới nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân và chấm dứt cuộc khủng hoảng trong nhiều tháng qua ở quốc gia Bắc Phi này.

Mục tiêu xây dựng  “một nước An-giê-ri mới”

Tổng thống A.Tép-bun tại cuộc họp Chính phủ An-giê-ri. Ảnh AAWSAT.COM

Sau khi đắc cử Tổng thống An-giê-ri ngày 12-12-2019, ông A.Tép-bun đề nghị phong trào biểu tình cùng "xây dựng một nước An-giê-ri mới" và chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, đồng thời cam kết sẽ thực hiện các nội dung đưa ra trong chiến dịch tranh cử, nhất là hướng đến đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc dầu mỏ. Tổng thống kêu gọi các quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương thực hiện chế độ quản lý mới để khôi phục lòng tin trong nhân dân. Theo đó, Tổng thống chỉ thị các quan chức cần đẩy mạnh chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền, đồng thời chống lãng phí chi tiêu công, nghiên cứu hình sự hóa hành vi trốn thuế. Tổng thống yêu cầu các tỉnh trưởng phải thay đổi cách quản lý ở địa phương, theo hướng gần người dân hơn. Ông A.Tép-bun nhấn mạnh, đã đến lúc phải cụ thể hóa các cam kết được đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống và việc sửa đổi Hiến pháp sẽ đặt nền móng cho một nền Cộng hòa mới.

Quốc hội An-giê-ri đã bỏ phiếu thông qua Kế hoạch hành động của chính phủ với sự tán thành của đa số nghị sĩ. Thủ tướng A.Giê-rát nhấn mạnh, kế hoạch này có tầm nhìn bao quát và đáp ứng mong mỏi của người dân An-giê-ri. Việc Quốc hội thông qua kế hoạch này đặt nền móng cho việc xây dựng một nền kinh tế mới của An-giê-ri. Kế hoạch hành động của Chính phủ gồm năm chương, xoay quanh việc triển khai chương trình hành động của Tổng thống A.Tép-bun. Kế hoạch này tập trung vào một số hướng dẫn về sửa đổi luật bầu cử, đạo đức của công chức, điều chỉnh các tổ chức và các phương thức quản lý của nhà nước, sự phân chia quyền lực, thực hiện đầy đủ các quyền và sự tự do; đề cập việc cải cách và đổi mới kinh tế, tài chính, nhất là các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh hệ thống thuế, tạo ra quy tắc quản trị ngân sách mới, hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng và phát triển thông tin thống kê kinh tế - xã hội; đề cập việc phát triển con người và chính sách xã hội; chính sách đối ngoại "năng động và chủ động"; tăng cường an ninh - quốc phòng.

Bản kế hoạch của Chính phủ An-giê-ri nhấn mạnh sự cấp bách trong việc sửa đổi sâu rộng cách thức quản trị đất nước, tạo ra quy tắc mới để thực hiện các chính sách phát triển. Theo đó, An-giê-ri sẽ tập trung vào ba đổi mới kinh tế liên quan an ninh lương thực, sự chuyển đổi năng lượng và nền kinh tế số. Tài liệu này cũng chú trọng việc phát triển con người và xã hội thông qua một chương trình tích hợp để cải cách và khôi phục các hệ thống giáo dục quốc gia, giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề. Ngoài ra, kế hoạch này cũng thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế và văn hóa, hỗ trợ thể thao và giáo dục thể chất ở tất cả các cấp... Chính phủ sẽ cố gắng đáp ứng tất cả các điều kiện có thể để cho phép phụ nữ giữ các vị trí quan trọng trên chính trường và có quyền tự chủ.

Kế hoạch hành động của Chính phủ An-giê-ri được xây dựng dựa trên chính sách đối ngoại chủ động nhằm củng cố chính sách ngoại giao hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Chính phủ sẽ đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa quân đội quốc gia, củng cố chuyên môn hóa, nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng cũng như phát triển ngành công nghiệp quân sự. Với những ưu tiên được đưa ra trong kế hoạch này, Chính phủ An-giê-ri muốn thực hiện mục tiêu cải cách toàn diện, đưa đất nước trở lại quỹ đạo ổn định và phát triển.

Thanh Mai