Đảng của Tổng thống Ukraine dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội

Thứ Ba, 23/07/2019, 01:53:04

Reuters dẫn kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine và kết quả thăm dò cho biết, đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Ukraine V.Zelensky dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại nước này.

Đảng của Tổng thống Ukraine dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội

Tổng thống Ukraine V.Zelenski bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kiev. Ảnh Reuters

Kết quả thăm dò dựa trên 44% số phiếu được kiểm cho thấy, đảng Phụng sự Nhân dân dẫn đầu với 42% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, theo số liệu của ủy ban bầu cử, sau khi hơn 40% số phiếu bầu được kiểm, đảng Phụng sự Nhân dân dẫn đầu ở khoảng 120 trong tổng số 199 đơn vị bầu cử, giành được 42% số phiếu ủng hộ.

Phát biểu ý kiến sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, Tổng thống Ukraine V.Zelensky bày tỏ sẵn sàng liên minh với đảng Tiếng vọng tại nước này để thành lập Chính phủ mới. Theo kết quả thăm dò sau bầu cử, đảng Tiếng vọng nhận được 6,5% số phiếu ủng hộ.