Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36

Thứ Năm, 19/09/2019, 02:12:07

Ngày 18-9, tại Brunei, tại Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 Nguyễn Thị Minh và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ðào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA, hội nghị thực hiện rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng thư ký ASSA 2018-2019.

Hội nghị cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái-lan (NSF). Ðây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức chính phủ một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội quốc gia Thái-lan.

Các đại biểu đã bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là bà Hai-gia Chai-ra-ni Bin-ti Ha-gi Xu-lai-man, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei (ETF); Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là ông Âu Xam-vi-thi-a, Giám đốc điều hành Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia (NSSF).

CTV