Tạo thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình
Tạo thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình

NDĐT- Chiều 25-5, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội (QH) nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Đề nghị làm rõ hơn về chi phí hòa giải, mở rộng đối tượng hòa giải viên
Đề nghị làm rõ hơn về chi phí hòa giải, mở rộng đối tượng hòa giải viên

NDĐT- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ hơn về chi phí hòa giải và mở rộng đối tượng được bổ nhiệm Hòa giải viên nhằm thu hút đông đảo lực lượng hòa giải viên, tổng hợp chất xám, kinh nghiệm năng lực, sở trường của các nhóm đối tượng này góp phần giảm tải áp lực cho ngành tòa án.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm

NDĐT- Nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn năm 2021-2025 theo Tờ trình của Chính phủ.

Dự thảo Luật cư trú: Bỏ phương thức quản lý bằng sổ hộ khẩu
Dự thảo Luật cư trú: Bỏ phương thức quản lý bằng sổ hộ khẩu

NDĐT - Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được trình Quốc hội xin ý kiến tại kỳ họp lần này nhằm tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân; đồng thời, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú.

Xem xét thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng
Xem xét thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng

NDĐT- Sáng 23-5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra.