Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”
Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”

Điều 1: Mục đích

- Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Tổ chức thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo
Tổ chức thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo

NDĐT- Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, sẽ diễn ra hằng tuần trong 16 tuần, bắt đầu từ ngày 23-3 đến ngày 13-7.