CPTPP và ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang Nhật Bản
CPTPP và ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang Nhật Bản

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thứ 3 mà Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia ký kết. Trước đó, hai nước đã tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (có hiệu lực vào năm 2008) và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (có hiệu lực vào năm 2009).