Vai trò cấp ủy chi bộ khu phố trong quản lý đảng viên

Thứ Năm, 22/08/2019, 20:28:30
 Font Size:     |        Print
 

Hội nghị giao ban về giải pháp phát huy vai trò cấp ủy chi bộ khu phố trong việc giao nhiệm vụ đảng viên do Quận ủy Thủ Đức tổ chức.
Xác định tầm quan trọng sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên cũng như vai trò quản lý của cấp ủy chi bộ khu phố, Quận ủy Thủ Đức đã thực hiện nghiêm việc quán triệt đến từng đảng viên các nội dung như: Quy định số 47-QĐ/TW về những việc đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng… Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy 12 phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và cương quyết xử lý những trường hợp đảng viên thiếu gương mẫu, không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả cho thấy, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ở mỗi cấp ủy chi bộ khu phố ngày càng chặt chẽ, nền nếp. Đội ngũ đảng viên cơ bản phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, tham gia giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2018, Đảng bộ quận Thủ Đức cho ra khỏi Đảng 17 đảng viên, xóa tên 16 trường hợp vi phạm tư cách; đáng chú ý, bảy tháng đầu năm 2019, có bảy đảng viên bị cho ra khỏi Đảng, xóa tên 10 trường hợp vi phạm tư cách. Như vậy, có thể thấy, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cũng như theo dõi, đôn đốc việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy chi bộ còn nhiều bất cập, cần sớm khắc phục.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh Trịnh Minh Tài phân tích, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ là việc làm thường xuyên và rất quan trọng để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Tuy nhiên, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa cao, không mang tính xây dựng mà nặng về phê phán dẫn đến việc đảng viên né tránh nhiệm vụ được phân công, hoặc ngại va chạm mà không tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Còn Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình Nguyễn Thị Hồng Thảo thì chia sẻ, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc theo dõi, giám sát những đảng viên này thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy hằng năm, việc xem xét, đánh giá và phân loại đảng viên thực hiện nhiệm vụ chủ yếu dựa vào tính trung thực của đảng viên trong bản tự kiểm điểm, hoặc qua cấp ủy chi bộ nắm bắt tình hình từ người thân của đảng viên.

Tại hội nghị giao ban chuyên đề “Phát huy về vai trò cấp ủy chi bộ khu phố trong việc giao nhiệm vụ đảng viên và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước” được Quận ủy Thủ Đức tổ chức ngày 12-8-2019, nhiều đại biểu là cấp ủy chi bộ khu phố đã nêu những khó khăn trong quá trình phân công nhiệm vụ đảng viên, cụ thể như: phần lớn các đảng viên tham gia sinh hoạt tại khu phố là hưu trí, cao tuổi cho nên sức khỏe hạn chế, ảnh hưởng việc phân công tham gia các chương trình, hoạt động tại địa phương. Trường hợp đảng viên trẻ do cơ quan làm việc chưa có tổ chức đảng cho nên phải tham gia sinh hoạt tại địa phương cư trú, nhưng tính chất công việc phải thường xuyên công tác xa, gây trở ngại trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ. Vẫn còn sự lúng túng của cấp ủy trong việc phân công nhiệm vụ đảng viên, hay có phân công nhưng định kỳ chưa kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; có chi bộ không thể hiện việc phân công công tác cho đảng viên trong quy chế làm việc mà chỉ thông qua nội dung cuộc họp chi bộ; có chi bộ chưa điều chỉnh việc phân công công tác cho đảng viên khi đảng viên đã thay đổi vị trí công tác hoặc đã chuyển công tác…, dẫn đến phân công chưa hiệu quả, còn sót việc, sót nhiệm vụ của đảng viên cũng như nhiệm vụ chung của chi bộ.

ANH KIỆT

Chia sẻ