Hội thảo báo chí quốc tế

Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số

Thứ Sáu, 26/07/2019, 14:27:38

NDĐT- Sáng 26-7, tại thị xã Cửa Lò, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam và HNB Lào phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số”.

Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số

Tới dự, về phía bạn Lào có Thứ trưởng Thể thao, Văn hóa, Du lịch Lào, Chủ tịch HNB Lào Savankhone Razmountry.

Về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật T.Ư; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng hơn 140 đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị HNB hai nước Việt - Lào; các nhà khoa học, các cơ quan báo chí hai nước…

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Thứ trưởng Thể thao, Văn hóa, Du lịch Lào, Chủ tịch HNB Lào Savankhone Razmountry đều khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, báo chí hai nước Việt Nam và Lào đều có vai trò và sứ mệnh cao cả là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí hai nước đều có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí chúng ta là phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân mỗi nước; đồng thời, góp phần mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững…

Đồng chí Thuận Hữu nêu rõ, Hội Nhà báo Lào và Hội Nhà báo Việt Nam đã có truyền thống đoàn kết hợp tác, hữu nghị, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào. Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Hội cũng như trong khuôn khổ hợp tác các tổ chức Liên đoàn Báo chí ASEAN, Hội Nhà báo Việt Nam và Lào đã có nhiều hình thức phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai nước trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Bên cạnh việc trao đổi các đoàn nhà báo tham quan và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hai Hội cũng đã hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo mỗi nước, nắm bắt và tiếp cận đào tạo báo chí đa phương tiện, bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Chỉ riêng năm 2019, theo chương trình phối hợp và đề xuất của Hội Nhà báo Lào, Hội Nhà báo Việt Nam đã cùng Hội Nhà báo Lào mở lớp “Đào tạo kỹ năng làm báo bằng điện thoại thông minh”, tại Thủ đô Viêng Chăn (tháng 4-2019); Hội thảo báo chí quốc tế Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số tại Cửa Lò (Nghệ An).

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, báo chí Việt Nam và Lào đều đang tập trung phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước; đồng thời phản ánh các vấn đề lớn toàn cầu như xung đột chính trị các khu vực, tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, vấn đề môi trường toàn cầu… Báo chí các quốc gia đều đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ mạng xã hội, từ sự thay đổi nhu cầu tiếp nhận của công chúng truyền thông hiện đại trong môi trường truyền thông số toàn cầu. Những thách thức này đòi hỏi báo chí mỗi nước chúng ta phải thay đổi tư duy tiếp cận và công nghệ, phương thức làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số. Vì thế, việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa báo chí hai nước chúng ta trong việc làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số là hết sức cần thiết cho các nhà báo mỗi nước.

Hội thảo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước và báo chí hai nước, theo tinh thần các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa hai bên; Nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Hội Nhà báo Lào và giữa các cơ quan báo chí hai nước. Chúng ta sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm của hai Hội và báo chí hai nước trong việc xây dựng nền báo chí mỗi nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên truyền thông số; Giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các nhà báo hai nước, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hợp tác và chất lượng hoạt động nghiệp vụ của báo chí mỗi nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ chủ đề làm báo như thế nào trong kỷ nguyên truyền thông số. Các nhà báo, chuyên gia và những nhà quản lý báo chí cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ những thách thức đặt ra cho báo chí từ bối cảnh truyền thông số hóa toàn cầu, cả về công tác quản lý báo chí, hoạt động nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp… Các đại biểu cũng đưa ra quan điểm, những sáng kiến, kinh nghiệm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy mạnh hợp tác báo chí hai nước trong kỷ nguyên truyền thông số.

THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG