Tuần phim “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020” sẽ diễn ra vào tháng sáu hoặc bảy

Thứ Năm, 09/04/2020, 09:45:04

NDĐT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 1015/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần Phim ASEAN 2020, dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Tuần phim “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020” sẽ diễn ra vào tháng sáu hoặc bảy

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nơi dự kiến sẽ chiếu các phim trong Tuần phim.

Tuần phim ASEAN 2020 là sự kiện chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, sẽ diễn ra tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tuần phim giới thiệu tới khán giả những bộ phim đặc sắc của các nước thành viên ASEAN, với khẩu hiệu "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng".

Mục tiêu của Tuần phim là hướng tới nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; khẳng định Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ tiếp tục mục tiêu duy trì, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam; qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Mỗi quốc gia ASEAN gửi một phim để ban tổ chức lựa chọn phù hợp với tiêu chí của Tuần phim. Dự kiến sẽ có khách mời là các nghệ sĩ và thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Tuần phim. Toàn bộ phim tham gia Tuần phim sẽ được dịch ra tiếng Việt.

Tuần phim do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Tiểu ban tuyên truyền và văn hóa ASEAN 2020. Ban tổ chức hy vọng Tuần phim ASEAN 2020 sẽ góp phần kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng, giới thiệu văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, ổn định chính trị.

KHÁNH NGUYÊN. Ảnh: TTCPQG.