Ðất nước mình đẹp dáng rồng bay

Thứ Sáu, 21/02/2020, 04:25:41

Có tên đất rồng bay lên*

có tên biển rồng lặn xuống**

đâu phải người xưa giàu tưởng tượng

đất nước mình đẹp dáng rồng bay

Thuở Lang Liêu biết vỡ đất cấy cày

gieo một hạt trĩu vàng ngàn hạt thóc

bánh dày tượng trời bánh chưng tượng đất

dạy dân lành nhớ nguồn gốc tổ tông

Thương An Tiêm cưỡi sóng Biển Ðông

tìm hoang đảo trồng bạt ngàn dưa hấu

ruột dưa đỏ nhuộm màu của máu

mấy nghìn năm nguyên vẹn sắc hồng

Người ra đi từ sông nước Hàm Rồng

đến thuần phục chín con rồng hung dữ

đất Phương Nam mỡ màu thành vựa lúa

đất nước mình hoàn thiện dáng rồng bay

Phải không em

từ muối mặn gừng cay

từ tấm áo nâu sồng giản dị

như Phù Ðổng Thiên Vương

Tổ Quốc vươn vai ngang tầm thế kỷ

sau bao cuộc kháng chiến gian lao kỳ vĩ

lại trở về nhân ái bao dung

như ngàn xưa con Lạc cháu Hồng

Lê Quốc Hán

* Kinh đô Thăng Long

** Vịnh Hạ Long