Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên tăng theo lương cơ sở

Thứ Năm, 16/08/2018, 14:35:18

NDĐT- Từ ngày 1-7, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng, nên tiền bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên cũng tăng theo. Với mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, số tiền đóng mỗi tháng của các em là 43.785 đồng.

Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên tăng theo lương cơ sở

Ảnh minh họa: Thanh Ngân.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

Mức đóng BHYT của học sinh - sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, các em sẽ đóng 70% còn lại.

Số tiền học sinh - sinh viên đóng BHYT hiện tại là 43.785 đồng/tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT cho nhóm đối tượng này 18.765 đồng/tháng.

Các em có thể đóng định kỳ ba tháng, sáu tháng hoặc 12 tháng. Nếu đóng 12 tháng, số tiền phải nộp là 525.420 đồng.

Học sinh - sinh viên tham gia BHYT kê khai tờ khai được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, thông qua cơ sở giáo dục hoặc nhà trường đang theo học. Trường hợp học sinh - sinh viên đã có mã số BHXH, chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập tờ khai.

Học sinh, sinh viên đóng tiền cho cơ sở giáo dục hoặc nhà trường và nhận lại thẻ BHYT sau năm ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục hoặc nhà trường lập danh sách cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH.

Học sinh - sinh viên được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện và tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi học tập, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh.

Được biết, năm học 2017-2018 vừa qua, tỷ lệ học sinh - sinh viên tham gia BHYT tăng lên đáng kể, đạt khoảng 93,5%.

ANH XUÂN