Trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được điều chỉnh thế nào?

Thứ Hai, 29/07/2019, 02:34:06

Xin quý báo cho tôi biết, từ ngày 1-7-2019, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc được điều chỉnh đối với nhóm đối tượng nào? Mức điều chỉnh là bao nhiêu?

TRẦN QUANG HẢI (Cao Bằng)

Trả lời:

Ngày 14-6-2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Điều 2 Thông tư quy định: Từ ngày 1-7-2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019. Cụ thể như sau:

1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2019:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019 nhân (x) 1,0719.

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28-6-2018 của Bộ trưởng Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại khoản 1 Điều này) như sau:

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.

c) Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

Về tổ chức thực hiện, Điều 3 Thông tư 09/2019 quy định:

1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2019 theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Quyền lợi BHYT khi không khám, chữa bệnh ở nơi đăng ký ban đầu

Tôi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, do hay phải đi công tác xa, vậy trường hợp bị ốm đột xuất thì tôi có thể khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT tại cơ sở y tế ở địa phương khác được không? Nếu được thì nơi khám là bệnh viện tỉnh, huyện hay trạm y tế?

NGUYỄN VĂN NAM (Hà Nội)

Trả lời:

Trong trường hợp như bạn trình bày, bạn có thể đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khác để khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, mức hưởng BHYT khác nhau, cụ thể như sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng;

- Khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh (không có giấy chuyển tuyến hoặc không trong tình trạng cấp cứu): 60% chi phí điều trị nội trú;

- Khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở tương đương với cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ trong các trường hợp đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung, tạm trú.

Trường hợp bạn đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thì có thể mang toàn bộ chứng từ khám bệnh, chữa bệnh đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được thanh toán trực tiếp chi phí. Mức thanh toán như sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh.