Cấp hơn 14,79 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thứ Hai, 05/08/2019, 01:29:29

Theo thông tin của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 7, cả nước đã cấp được 84,7 triệu thẻ BHYT cho người dân tham gia; cấp 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH trên cả nước.

Số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định trên toàn quốc là 13.326.879 sổ, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ, còn 120.286 sổ BHXH chưa thực hiện rà soát (chủ yếu là sổ mới phát sinh đến ngày 30-6-2019).

BHXH Việt Nam cũng triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, cung cấp tin nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam và tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT theo cú pháp, tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT; Hệ thống Thu nộp, Chi trả điện tử BHXH…

PV