Tư vấn Đối thoại

Thứ Hai, 24/02/2020, 04:16:23

Chuyển nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu cho trẻ dưới sáu tuổi

Con tôi đang có thẻ BHYT dành cho trẻ dưới sáu tuổi (nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) tại Hải Dương, theo hộ khẩu). Nếu tôi chuyển hộ khẩu cho con lên Hà Nội thì cần làm thủ tục gì để con tôi được đăng ký KCB ban đầu tại Hà Nội? NGUYỄN THU HÀ (Hải Dương)

Trả lời:

Điểm 1 Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23-7-2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu và cấp thẻ BHYT có quy định: Đối với đối tượng chuyển địa bàn tỉnh khác đến, cơ quan BHXH nơi phát sinh tăng đối tượng có trách nhiệm giảm giá trị sử dụng thẻ cũ (còn giá trị sử dụng) và cấp thẻ mới (trên hệ thống phần mềm quản lý).

Như vậy, trong trường hợp bạn chuyển hộ khẩu của con lên thành phố khác thì bạn cần đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chuyển đến để được hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới sáu tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật BHYT và lập danh sách cấp thẻ BHYT cho con của bạn từ nguồn ngân sách của địa phương. Khi đó, thẻ BHYT của con bạn sẽ được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB trên địa bàn nơi gia đình đang cư trú.

Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP

Cho tôi hỏi, những trường hợp nào được hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo quy định mới đây của Chính phủ? TRẦN HẢI VÂN (Lạng Sơn)

Trả lời:

Điều 2 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24-1-2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2020) đã nêu rõ đối tượng áp dụng gồm:

1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến 31-5-2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau: a) Cơ sở giáo dục mầm non; b) Cơ sở giáo dục phổ thông; c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; d) Cơ sở giáo dục đại học; đ) Cơ sở giáo dục thường xuyên; e) Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến 31-5-2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

3. Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

4. Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị TNXP mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho TNXP; nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên LLVT nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điều 3 Nghị định này cũng quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến 31-5-2011.

3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.