Cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

NDĐT- Sau hơn 12 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp dần đi vào cuộc sống, thu được những kết quả tích cực ban đầu. Tuy nhiên, một số nội dung cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” đã được trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Giải đáp chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19
Giải đáp chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19

NDĐT- Chiều mai, 19-5, Báo Nhân Dân tổ chức giao lưu trực tuyến “Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19” trên www.nhandan.com.vn. Chương trình nhằm giải đáp các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mục tiêu phát triển của loại hình này trong thời gian tới, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong phát triển đối tượng ở địa phương.

Cải cách mạnh mẽ, hướng tới nền hành chính phục vụ
Cải cách mạnh mẽ, hướng tới nền hành chính phục vụ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực; thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)..., được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tư vấn đối thoại
Tư vấn đối thoại

Những trường hợp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Nhà nước đã cho phép tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Vậy, những trường hợp nào được tạm dừng đóng; để được áp dụng có cần thêm điều kiện gì không?

NGUYỄN THỊ THU HÒA (Hải Dương)

Sẽ xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Sẽ xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

NDĐT- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Người lao động được kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người lao động được kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

NDĐT- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó, một trong những nội dung được người lao động được kiểm tra, giám sát là việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

Giao lưu trực tuyến về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19
Giao lưu trực tuyến về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19

NDĐT- Vào 14 giờ thứ ba, 19-5, Báo Nhân Dân phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch Covid-19”.

Sớm hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Sớm hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ðại dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn đến kinh tế - xã hội của nước ta. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất; nhiều người lao động mất việc làm ảnh hưởng lớn tới thu nhập và đời sống. Lúc này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thật sự phát huy vai trò, tính ưu việt của mình...

Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất
Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 6-5, thống kê của BHXH các tỉnh, thành phố về tình hình các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho thấy, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 745 đơn vị, tương ứng với 68.359 lao động và ước số tiền khoảng 259 tỷ đồng. Có 44 BHXH tỉnh, thành phố có đơn vị tạm dừng đóng.

Tránh lạm dụng, trục lợi chính sách khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Tránh lạm dụng, trục lợi chính sách khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

NDĐT- Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi đáp ứng đủ một số điều kiện, người sử dụng lao động sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhưng không quá 12 tháng. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong thực hiện việc tạm dừng đóng trên với các đơn vị, doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.