Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Thứ Ba, 11/09/2018, 17:26:03

NDĐT- Ngày 11-9, UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có Quyết định thu hồi số tiền 119 triệu đồng tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Số tiền bị thu hồi nêu trên được cho là do Trưởng phòng Nguyễn Nhật Bằng chi sai quy định.

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình.

Vào đầu tháng 8-2018, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và các nguồn khác tại Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Theo kết luận được công bố, công tác tài chính ở Phòng VH-TT huyện Thới Bình còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, như: Một số văn bản nguồn dùng làm căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu đến nay đã hết hiệu lực nhưng đơn vị này vẫn chưa cập nhật kịp thời; Chưa thực hiện công khai tài chính đúng theo quy định; Công tác lập chứng từ chưa chặt chẽ; Chưa nghiên cứu, cập nhật văn bản đầy đủ khi đưa vào thanh quyết toán với ngân sách Nhà nước. Trong đó, tổng số tiền Đoàn thanh tra phát hiện đưa vào thanh, quyết toán với ngân sách sai quy định là hơn 119 triệu đồng. Từ cơ sở nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ra quyết định thu hồi số tiền mà vị trưởng phòng VH-TT chi sai quy định.

Ngoài những tồn tại nêu trên, trước đó, ông Nguyễn Nhật Bằng, “vượt quyền” của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình khi ký ban hành quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho nhiều viên chức. Ngoài ra, từ năm 2014 - 2018, ông Bằng cũng “thay mặt” cấp trên ký quyết định nâng lương cho hàng loạt viên chức trực thuộc đơn vị.

Trong vấn đề chi phụ cấp chức vụ cho hai lãnh đạo Trung tâm VH-TT huyện Thới Bình, vị trưởng phòng nêu trên cũng thực hiện sai quy định. Những tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu Phòng VH-TT huyện Thới Bình đã bị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình “tuýt còi”.

HỮU TÙNG