Hà Nam huy động hơn 9.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 12/09/2018, 04:00:57

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Nam đã huy động hơn 9.600 tỷ đồng để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có hai huyện Duy Tiên, Kim Bảng và 80 trong số 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu hết năm 2018, có thêm hai huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận thêm từ 7 đến 11 xã nông thôn mới, không còn xã nào đạt dưới 14 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 40 triệu đồng/người/năm trở lên, hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nông thôn mới là 1,5%.

PV