An Giang phản hồi loạt bài phản ánh sai phạm của MGA

Thứ Tư, 15/05/2019, 16:16:19

NDĐT - UBND tỉnh An Giang và Công ty cổ phần MGA Việt Nam đều thừa nhận còn những tồn tại mà Báo Nhân Dân điện tử đã phản ánh và đưa ra hướng xử lý, chấn chỉnh. Riêng Công ty cổ phần MGA Việt Nam khẳng định, sẽ đổi tên Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam thành Khu du lịch cáp treo Núi Sam và thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.

An Giang phản hồi loạt bài phản ánh sai phạm của MGA

Trưa 15-5, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh An Giang đã có công văn số 2294/VPUBND-KGVX ký ngày 15-5 gửi đến phóng viên Báo Nhân Dân điện tử phản hồi loạt bài sai phạm tại dự án đầu tư du lịch của Công ty cổ phần MGA Việt Nam ở An Giang; đồng thời đưa ra hướng xử lý, chấn chỉnh một số vấn đề liên quan dự án đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam.

Người phát ngôn UBND tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi Báo Nhân Dân điện tử có loạt bài ba kỳ phản ánh về dự án trên, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, UBND TP Châu Đốc và các đơn vị có liên quan. Ông Nguyễn Bảo Trung khẳng định, bằng tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của cơ quan báo chí, tỉnh và doanh nghiệp đã nhận ra những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

“Qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn và phản ánh của Báo, UBND tỉnh An Giang nhận thấy, Công ty cổ phần MGA Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án như: một vài hạng mục công trình chưa được cấp phép xây dựng, chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Xây dựng thanh tra dự án đầu tư, yêu cầu tạm dừng thi công và xử lý theo quy định đối với các hành vi sai phạm trong hoạt động xây dựng của dự án”, công văn nêu rõ.

Cũng theo công văn trên, đối với việc đặt tên dự án, trong quá trình xem xét, cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh căn cứ những quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan, việc đặt tên dự án thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp và không vi phạm các quy định pháp luật. Mục tiêu của dự án nhằm thể hiện thế mạnh của địa phương về du lịch văn hóa tâm linh nên chủ đầu tư quy hoạch và định hướng triển khai chung quanh các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh. Mục tiêu đầu tư trên là phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014-2020 và tầm nhìn đến 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 1-7-2014.

“Tuy nhiên, qua phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử, Công ty cổ phần MGA Việt Nam nhận thấy việc đặt tên dự án có thể gây hiểu nhầm và tạo bức xúc trong dư luận xã hội nên đang xem xét, cân nhắc đổi tên dự án”, công văn nêu.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phi Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MGA Việt Nam khẳng định, đã họp Hội đồng quản trị công ty và đi đến thống nhất đổi tên dự án.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải hướng dẫn và Công ty cổ phần MGA Việt Nam tuân thủ triển khai dự án đúng quy định của pháp luật; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án của khu vực ga đi và ga đến, thủ tục đất đai và cấp phép xây dựng một vài hạng mục còn thiếu, đấu nối thoát nước. Công ty cổ phần MGA Việt Nam sớm trình Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đối với các đền, miếu thờ tự và các tượng phật, Công ty cổ phần MGA Việt Nam phải xin ý kiến cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện.

* Kỳ 1: Làm giả quyết định của UBND tỉnh, chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng

* Kỳ 2: Chưa có quy hoạch, thiết kế, công trình đã hoàn thành

* Kỳ 3: Lợi dụng “thương hiệu” Bà Chúa Xứ để buôn thần bán thánh

BÙI QUỐC DŨNG