Đã có 405 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Năm, 01/08/2019, 15:48:34

NDĐT- Tới nay, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã thu hút 405 nghìn người tham gia.

Tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh trong thời gian qua. Tới nay, đã có 405 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có thêm khoảng 134 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Trước đó, đến hết năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện là 271 nghìn người, con số khá ít ỏi sau hơn 10 năm triển khai chính sách này.

Ước tính hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vượt mốc 450 nghìn người. Nếu hoàn thành mục tiêu trên, số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019 phát triển được đánh giá tương đương với mức phát triển trong 14 năm qua.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đã đạt 14,48 triệu người. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,7 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở mức 89,3%.

Thu hồi hơn 841 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội

Công tác thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cũng được chú trọng. Qua thanh ­- kiểm tra, các đơn vị đã nộp 835 tỷ đồng nợ BHXH.

Tính đến tháng 6, BHXH các địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị. Qua thanh - kiểm tra, đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có gần 11,9 nghìn lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng.

Trước thời gian thanh ­- kiểm tra, các đơn vị nợ BHXH là 1.307 tỷ đồng. Sau đó, các đơn vị đã nộp 835 tỷ đồng.

Thanh tra BHXH cũng yêu cầu thu hồi về 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định, cùng 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định.

Cơ quan thanh tra cũng ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

Thêm vào đó, gần 14,8 triệu sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH trong cả nước.

Số sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định trên toàn quốc là hơn 13,3 triệu sổ, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ. Còn gần 121 nghìn sổ BHXH chưa thực hiện rà soát do mới phát sinh đến thời điểm 30-6 năm nay.

Một điểm mới nữa là việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Đó là dịch vụ cung cấp tin nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam qua tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT theo cú pháp, tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT….

XUÂN ANH