Cụ ông 94 tuổi ủng hộ hai triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, 05/04/2020, 16:46:17

NDĐT - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc, cụ Lê Văn Đạm ở thôn Xuôi đã đến UBND xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) ủng hộ hai triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ ông 94 tuổi ủng hộ hai triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Cụ Lê Văn Đạm đến UBND xã Chấn Hưng để ủng hộ tiền cho công tác phòng, chống dịch.

Là gia đình có truyền thống cách mạng, cụ Lê Văn Đạm đã 94 tuổi tâm sự: “Gia đình tôi những năm chiến tranh đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Nay, với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” bản thân tôi không giúp được gì nhiều, nhưng mong muốn đóng góp chút lòng thành nhỏ bé để cùng Đảng, Chính phủ và cả nước chung tay phòng chống dịch”.

Trước đó, UBND xã Chấn Hưng cũng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân khác như: Hội Phật giáo làng Yên Nội (ủng hộ 15 triệu đồng), Công ty xây lắp công trình Việt Nam (ủng hộ năm triệu đồng), Công ty THHH Dược phẩm Hải Nga (ủng hộ 11.000 chiếc khẩu trang y tế, 150 lọ nước sát khuẩn tay), ông Nguyễn Đức Bắc (năm triệu đồng)…

Tính đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã Chấn Hưng đã nhận được tổng cộng 30 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.

MINH NGUYỆT