Hợp tác đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính

Thứ Ba, 12/02/2019, 15:49:46

NDĐT - Nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, ngày 12-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hợp tác đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính

Lãnh đạo Bộ Công thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công thương để chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công thương với hệ thống thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành công thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua bưu điện, Bộ Công thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ. Những TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công thương chuyển giao cho Bưu điện đảm nhiệm từ cả hai công đoạn: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, doanh nghiệp và người dân yêu cầu.

Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong số 291 TTHC ở cấp T.Ư của Bộ Công thương, bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỷ lệ 60%. Để tận dụng lợi thế mạng lưới của Bưu điện Việt Nam lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách TTHC, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Bộ Công thương sẽ kết nối điện tử với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để trước mắt người dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ của mình.

Cam kết sẽ tích cực thực hiện vai trò là cầu nối hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến tại bưu điện, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phạm Anh Tuấn khẳng định, sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung mà hai bên đã ký trong thỏa thuận hợp tác. Với 12 nghìn điểm phục vụ, trong đó 80% đã kết nối online, năm 2018, hơn 12 triệu hồ sơ hành chính công được thực hiện qua bưu điện đều bảo đảm an toàn, chính xác. Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất và phát triển công nghệ thông tin, triển khai tốt nhất các dịch vụ hành chính công trên toàn mạng lưới.

THÁI LINH