Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành Chương trình 135 trong năm 2019

Thứ Hai, 22/04/2019, 02:51:51

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi); trên địa bàn không còn xã đặc biệt khó khăn, cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành Chương trình 135 trong năm 2019

Hồ Ba Bể là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách của tỉnh Bắc Cạn. Ảnh: Hoàng Vũ

Hiện nay, Quảng Ninh đã có 64% số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay, tỉnh tiếp tục ưu tiên cân đối, bố trí 500 tỷ đồng từ ngân sách (cao hơn so với mọi năm) và huy động nguồn vốn xã hội hóa, vốn tín dụng gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Ðến nay, các địa phương hoàn thành việc triển khai chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng, thẩm định và triển khai các dự án phát triển sản xuất gắn với quy hoạch, phát triển thương hiệu sản phẩm.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đầu tư. Các địa phương cần khuyến khích người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất; đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những xã, thôn thực hiện tốt các chương trình, những hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo nhằm lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng và trở thành phong trào thi đua tại các xã, thôn thuộc diện 135. Ðể bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh yêu cầu, tới ngày 30-6, nếu các chủ đầu tư dự án không hoàn thành kế hoạch đấu thầu, sẽ điều hòa vốn và ưu tiên cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ðề án 196 - nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Quảng Ninh có 22 xã, 154 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ. Sau nhiều năm thực hiện Ðề án 196 về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đến hết năm 2018, tỉnh còn 12 xã, 14 thôn bản nằm trong diện này.

★ Bắc Cạn là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, song sản phẩm du lịch chưa phong phú, các loại hình dịch vụ du lịch chưa trở thành động lực gắn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, tỉnh Bắc Cạn xác định đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bắc Cạn nổi tiếng với hồ Ba Bể (diện tích 500 ha). Ðây là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới. Hồ nằm trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể - khu du lịch trọng điểm của tỉnh, đã được Chính phủ công nhận là Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt. Ðặc thù tỉnh miền núi, cấu tạo địa chất đặc biệt với những dãy núi đá vôi điển hình còn tạo cho Bắc Cạn nhiều hang động, thác ghềnh đẹp. Phong tục tập quán, lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao… cũng là nguồn tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Cạn, thời gian tới, tỉnh sẽ liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Ðông Bắc, bảo đảm tính hấp dẫn, độc đáo; xây dựng phát triển hệ thống tuyến, điểm du lịch chung của vùng; liên kết trong nghiên cứu thị trường và xúc tiến quảng bá du lịch. Tỉnh liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tìm hiểu, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và sản phẩm du lịch; liên kết hoạt động lữ hành, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản lý du lịch…

PV và TTXVN