Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai trong Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Thứ Ba, 23/04/2019, 01:45:51

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng tiếp tục tập trung chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Ðà Lạt) theo đúng quy định của pháp luật.

Ðồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý các vi phạm; tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-8-2019.

PV