Xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Tư, 24/04/2019, 01:24:38
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nêu trên. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của người dân. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát. Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần...

Phản biện về xây dựng tiêu chí đô thị văn minh

Chiều 23-4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện về xây dựng tiêu chí đô thị văn minh (ĐTVM).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo khái quát về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, ĐTVM” và những yêu cầu đặt ra cho việc xây dựng tiêu chí ĐTVM. Các ý kiến cho rằng, việc xây dựng, công nhận ĐTVM còn gặp nhiều khó khăn, do chưa có tiêu chí cụ thể và thống nhất trong quá trình thực hiện. Vì vậy, việc ban hành tiêu chí ĐTVM là cần thiết. Tuy nhiên, cần xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lặp với các tiêu chí đã ban hành; phù hợp hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; khơi dậy được ý thức, sự chung tay tham gia của người dân. Đồng thời, cần làm rõ khái niệm ĐTVM; hình thức, thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản quy định tiêu chí ĐTVM; rà soát kỹ lưỡng, nhất là phải tính đến đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của các vùng miền, địa phương để đưa ra tiêu chí cụ thể về giao thông đô thị, nhà ở, việc mai táng, công trình công cộng…

Hội thảo về xây dựng phong cách người Công an nhân dân

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 2 năm triển khai, cuộc vận động đã được hưởng ứng với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận để đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động ở cơ sở. Đồng thời, chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới...

Kiểm tra thực hiện công tác dân tộc tại Bắc Cạn

Ngày 23-4, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW về công tác dân tộc và một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông, do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn về công tác
dân tộc.

Theo báo cáo của tỉnh, nhờ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm, phủ sóng phát thanh, điện thoại di động và điểm bưu điện văn hóa; 96,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần… Tỉnh đầu tư 85 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông. Tuy nhiên, hạ tầng nhiều nơi còn thiếu, kinh tế chậm phát triển, một số hủ tục vẫn tồn tại; nhiều thôn đồng bào Mông có tỷ lệ hộ nghèo 100%...

PV