Tuyển 3.900 lao động EPS sang Hàn Quốc năm 2019

Thứ Tư, 24/04/2019, 08:45:13

NDĐT- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2019, sẽ tuyển chọn 3.900 lao động sang Hàn Quốc làm việc trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp theo chương trình EPS.

Tuyển 3.900 lao động EPS sang Hàn Quốc năm 2019

Thí sinh dự thi tiếng Hàn trên máy tinh (Ảnh minh họa: Dolab).

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp sẽ được tổ chức thi trên máy tính.

Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) sẽ áp dụng thức tính điểm để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS trong các ngành trên. Bên cạnh yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, việc đánh giá năng lực người lao động thông qua đánh giá trình độ tay nghề, thể chất và kinh nghiệm làm việc cũng được coi trọng trong tuyển trọn năm nay. Vì vậy, người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS năm 2019 sẽ phải tham dự hai vòng thi, bao gồm thi năng lực tiếng Hàn (EPS - TOPIK) và kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam để chuẩn bị cho kỳ thi.

Cụ thể, ngành sản xuất chế tạo tuyển 1.000 lao động, xây dựng: 300 lao động, ngư nghiệp: 2.600 lao động. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15 đến 7-5, lệ phí dự thi là 24 USD, nộp bằng tiền Việt Nam.

Thời gian thi tiếng Hàn cho lao động ngành sản xuất chế tạo và xây dựng diễn ra từ ngày 2 đến 31-7-2019. Thời gian kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực diễn ra từ ngày 18 đến 21-9-2019.

Riên với lao động trong ngành ngư nghiệp, thời gian thi tiếng Hàn diễn ra từ ngày 23-9 đến 11-10-2019. Thời gian kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực diễn ra từ ngày 11 đến 14-11-2019.

Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn được chọn tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho ngành sản xuất chế tạo là 2.000 người, ngành xây dựng là 600 người, bằng 200% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ. Ngành ngư nghiệp chọn 3.900 người, bằng 150% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ.

Ngày thông báo kết quả ngành sản xuất chế tạo và xây dựng là 14-8-2019, còn ngành ngư nghiệp là 23-10-2019.

XUÂN ANH