Công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra toàn diện về đất đai ở xã Ðồng Tâm

Thứ Sáu, 26/04/2019, 03:09:42

Chiều 25-4, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị thông báo kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức, TP Hà Nội.

Thay mặt Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ rà soát của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm tính chính xác. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung cho biết, thành phố tiếp thu toàn bộ nội dung, ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Mỹ Ðức và xã Ðồng Tâm tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ, quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn. Sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân đang tạm ở trong khu vực này và công khai, công bố phương án bồi thường để người dân nắm rõ. UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ Bộ Quốc phòng, tiến hành xây hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo đúng mốc giới được cắm từ năm 1980 đến nay.

PV