Công bố quyết định kiểm tra, xác minh việc điều chỉnh giá bán điện

Thứ Bảy, 25/05/2019, 02:46:19

Ngày 24-5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức công bố quyết định của TTCP về kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm ngày 20-3-2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian. Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 390/QĐ-TTCP ngày 21-5-2019 của Tổng TTCP, TTCP sẽ kiểm tra, xác minh trong 35 ngày làm việc thực tế. Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên (trong đó có sự tham gia của một số cán bộ thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công thương) do Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ I Lê Quang Tiệp, làm Trưởng đoàn. Tại Quyết định số 391/QĐ-TTCP ngày 21-5-2019, Tổ giám sát Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 390/QĐ-TTCP do Thanh tra viên cao cấp Phòng nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, Thẩm định xử lý sau thanh tra Nguyễn Hồng Lĩnh làm Tổ trưởng Tổ giám sát.

PV