An Giang ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

Thứ Ba, 18/02/2020, 00:26:57
Từ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, những năm qua, tỉnh An Giang đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin thành công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.
An Giang ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang. Ảnh: HỮU HUYNH

Tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước; đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như các huyện An Phú, Tịnh Biên, Phú Tân, Tri Tôn và thị xã Tân Châu đã ký thỏa thuận với bưu điện tỉnh để chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về bưu điện. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện ngày càng đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận và xử lý văn bản tại các cơ quan, đơn vị, thông qua hệ thống thư điện tử, phần mềm văn phòng điện tử trong xử lý văn bản đến, đi và phần mềm chữ ký số tại các đơn vị. Hiện nay, tỷ lệ gửi - nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 45% và mức độ 4 đạt 34%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt 41,5% và mức độ 4 đạt 75,8%...

Tỉnh đã triển khai mô hình dùng chung như: Hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành; cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý khám, chữa bệnh… Với các mô hình triển khai dùng chung, hệ thống bảo đảm tính liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai. Việc ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông trong công việc trên địa bàn tỉnh cũng bảo đảm tính hiện đại về công nghệ, bảo đảm quy trình, quy định và dễ sử dụng cho cán bộ quản lý.

Tỉnh An Giang đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; triển khai thí điểm “Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng”, “Trung tâm dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành thông minh” của tỉnh.

* Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 10 nghìn sinh viên và 37 nghìn học sinh bậc trung học phổ thông. Xác định công tác phát triển đảng viên trong trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi luôn chú trọng việc phát hiện những quần chúng ưu tú, xuất sắc trong học sinh, sinh viên để phát triển đảng và tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện những đảng viên trẻ trở thành cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng và có chương trình, kế hoạch cụ thể trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Theo đó, nhà trường tạo môi trường tốt để học sinh, sinh viên có quá trình phấn đấu liên tục, đủ các tiêu chí về học tập, khen thưởng, tham gia hoạt động đoàn thể phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi có 100 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng. Thực tế khẳng định đây là lực lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường, cơ quan, đơn vị, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

PV và TTXVN