[Infographic] Các địa chỉ được hoạt động tại Hà Nội khi cách ly toàn xã hội

Thứ Sáu, 03/04/2020, 15:21:01

NDĐT- Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 trên phạm vi toàn thành phố. Dưới đây là thông tin về các cửa hàng, dịch vụ, cơ sở sản xuất được phép hoạt động tại Hà Nội trong 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội.

[Infographic] Các địa chỉ được hoạt động tại Hà Nội khi cách ly toàn xã hội

NỘI DUNG: BÔNG MAI - TRÌNH BÀY: ĐĂNG PHI