Tháo gỡ khó khăn trong kiểm kê đất đai

Thứ Bảy, 04/04/2020, 03:49:33

Ngày 3-4, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức họp trực tuyến bàn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác kiểm kê đất đai ở các địa phương. Mặc dù công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhưng so với yêu cầu về tiến độ vẫn còn chậm. Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo, triển khai ở các địa phương chưa quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc chưa sát sao; nhiều đơn vị cấp xã, cấp huyện còn chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm…

Tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản đôn đốc tiến độ công tác này gửi các địa phương, nhất là các tỉnh triển khai chậm tiến độ. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên và Môi trường theo dõi các phần mềm đã cung cấp cho địa phương để phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nếu có vấn đề về mặt kỹ thuật cần khắc phục ngay nhằm tránh ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng thực hiện công tác này.

PV